Mokslo, studijų ir verslo sinergija

·
verslo, technologijų ir mokslo sinerginė erdvė
·
tarpdisciplininis bendradarbiavimas
·
verslumas ir antreprenerystė
·
inovatyvūs produktai ir verslo procesų sprendimai

Vilniaus universiteto technologijų uostas – Tech Hub – yra bendradarbiavimo platforma, kurios paskirtis – apjungti tris pagrindines sritis: studentus, mokslininkus ir verslą, siekiant sudaryti prielaidas plėtoti aukštą pridėtinę vertę kuriančias naująsias technologijas ir prisidėti prie akademinės bendruomenės verslumo ir inovacijų skatinimo.

Instagram