Tarpdisciplininiai projektai

N.B. INFORMACIJA ŠIAME POLAPYJE RUOŠIAMA

Tyrėjų grupės

Informacija ruošiama

Socialinių mokslų ir taikomosios informatikos institutas (Kauno fakultetas)

 

VERSLUMO VYSTYMAS

Vadovas:

 1. Edmundas Jasinskas, profesorius; el. p.

Nariai:

 1. Ingrida Šarkiūnaitė, docentė; el. p.
 2. dokt. Paulius Boreika, jaun. asistentas; el. p.
 3. dokt. Oksana Pavlova, jaun. asistentė; el. p.
 4. dokt. Indrė Ščiukauskė, jaun. asistentė; el. p.
 5. dokt. Antanas Ūsas, jaun. asistentas; el. p.
 6. dokt. Ieva Vitkauskaitė, jaun. asistentė el. p.

 

 

APSKAITOS IR FINANSŲ PROBLEMŲ SPRENDIMAS IR TOBULINIMAS

 

Vadovė:

 1. Kristina Rudžionienė, profesorė; el. p.

Nariai:

 1. Eduardas Freitakas, docentas; el. p.
 2. Gailutė Gipienė, docentė; el. p.
 3. Rūta Klimaitienė, docentė; el. p.
 4. Povilas Aniūnas, asistentas; el. p.
 5. Agnė Ramanauskaitė, asistentė; el. p.
 6. Mantas Valukonis, asistentas; e p.
 7. dokt. Marina Guptor, jaun. asistentė; el. p.
 8. dokt. Darius Gliaubicas; el.p.
 9. dokt. Lina Matusevičienė; el. p.
 10. dokt. Skaistuolė Mirinavičienė; el. p.
 11. dokt. Mindaugas Vijūnas; el. p.

 

DARNUMO VERTINIMAS

 

Vadovė:

 1. Dalia Štreimikienė, profesorė, vyriausioji mokslo darbuotoja; el. p.

Nariai:

 1. Remigijus Čiegis, profesorius, vyriausiasis mokslo darbuotojas;el.p.
 2. Asta Mikalauskienė, profesorė; el. p.
 3. Ilona Kiaušienė, docentė; el. p.
 4. Rasa Pušinaitė – Gelgotė, docentė; el. p.
 5. Ingrida Griesienė, asistentė; el. p.
 6. Rasa Bartkutė, lektorė; el. p.
 7. Indrė Šikšnelytė, asistentė, mokslo darbuotoja; el. p.
 8. dokt. Ignas Mikalauskas, jaun. asistentas; el. p.
 9. dokt. Saulius Jurgelėnas; el. p.

 

SOCIALINĖS LYTIES RAIŠKOS VISUOMENĖJE TYRIMAI

 

Vadovė:

 1. Virginija Jurėnienė, profesorė; el. p.

Nariai:

 1. Ilona Kiaušienė, docentė; el. p.
 2. Aurelija Novelskaitė, docentė, vyresnioji mokslo darbuotoja; el.p.

 

KULTŪROS INDUSTRIJOS IR INOVACIJOS

 

Vadovė:

 1. Virginija Jurėnienė, profesorė; el. p.

Nariai:

 1. Aurelija Novelskaitė, docentė, vyresnioji mokslo darbuotoja; el. p.
 2. Raminta Pučėtaitė, docentė, vyriausioji mokslo darbuotoja; el. p.
 3. Rasa Pušinaitė – Gelgotė, docentė; el. p.
 4. Audronė Rimkutė, docentė; el. p.
 5. Ingrida Griesienė, asistentė; el. p.
 6. dokt. Dovilė Balevičienė, jaun. asistentė; el. p.
 7. dokt. Raimonda Agnė Medeišienė, jaun. asistentė; el p.
 8. dokt. Ieva Vitkauskaitė, jaun. asistentė; el. p.
 9. dokt. Skaistė Jurėnė; el. p.
 10. dokt. Ugnė Pavlovaitė; el p.
 11. dokt. Gabrielė Vilutytė; el. p.

 

ORGANIZACIJŲ ETIKA IR SCIALINĖ ATSAKOMYBĖ

 

Vadovė:

 1. Aurelija Novelskaitė, docentė, vyresnioji mokslo darbuotoja; el.p.

Nariai:

 1. Raminta Pučėtaitė, docentė, vyriausioji mokslo darbuotoja; el. p.
 2. Rasa Pušinaitė – Gelgotė, docentė; el. p.
 3. Audronė Rimkutė, docentė; el. p.
 4. dokt. Raimonda Agnė Medeišienė, jaun. asistentė; el p.

 

VEIKLOS IR VALDYMO MODELIŲ TAIKYMAS ŽINIOMIS GRINDŽIAMOJE INFOREMACIJOS SISTEMŲ INŽINERIJOJE

Vadovas:

 1. Audrius Lopata, profesorius; el. p.

Nariai:

 1. Martas Ambraziūnas, lektorius; el. p.
 2. Auksė Stravinskienė, lektorė; el. p.
 3. Ilona Veitaitė, lektorė; el. p.
 4. Dokt. Neringa Makrickienė; el. p.

 

INTELEKTINIŲ SISTEMŲ ALGORITMŲ KŪRIMAS, TYRIMAS IR TAIKYMAS FINANSŲ RINKŲ, E. VERSLO, VADYBOS IR MARKETINGO SISTEMŲ MODELIAVIMUI

 

Vadovas:

dr.Virgilijus Sakalauskas, profesorius; el. p.

Nariai:

 1. Dalia Krikščiūnienė, profesorė; el. p.
 2. Saulius Masteika, docentas; el. p
 3. Renata Danielienė, asistentė; el. p.
 4. Vera Moskaliova asistentė; el. p.
 5. Darius Dilijonas, lektorius; el. p.
 6. dokt. Paulius Danielius, jaun. asistentas; el. p.
 7. dokt. Konstantinas Korovkinas, jaun. asistentas; el. p.
 8. dokt. Mantas Vaitonis; el. p.

 

LIETUVIŲ ŠNEKAMOSIOS KALBOS FONEMŲ TYRIMAI

Vadovas:

 1. Vytautas Rudžionis, docentas; el. p.

Nariai:

 1. Kęstutis Driaunys, docentas; el. p.

 

LOGISTINĖS ANALIZĖS TYRIMAI

Vadovas:

 1. Stasys Albinas Girdzijauskas, profesorius; el. p.

Nariai:

 1. Vera Moskaliova, asistentė; el. p.

 

Vilniaus universiteto Teisės fakulteto Mokslinės teminės grupės (MTG) – akademiniai organizaciniai dariniai fakultete. MTG tikslas – aukščiausio kokybės lygio, intensyvus ir kryptingas teisinių reiškinių tyrinėjimas ir rezultatų sklaida.

 • Žmogaus teisės ir technologijos, grupės vadovas asist. dr. D. Murauskas;
 • Administracinės teisės sistemos pokyčiai: adaptyvios lyderystės viešajame administravime link, grupės vadovė doc. dr. J. Paužaitė-Kulvinskienė;
 • Duomenų nuosavybė, perdavimas ir prieiga pramonės 4.0 sąlygomis, grupės vadovas partnerystės doc. R. Birštonas;
 • teisingumas ir AGS | alternatyvus ginčų sprendimas, grupės vadovas doc. dr. R. Simaitis.

 

Informacija ruošiama

Informacija ruošiama

Informacija ruošiama

Informacija ruošiama

Informacija ruošiama

Informacija ruošiama

Mokslo ir inovacijų departamento paslaugos

VU Mokslo ir inovacijų departamentas teikia įvairias paslaugas ir pagalbą mokslininkams, bei tarpininkauja aptariant bendradarbiavimo su verslu galimybes.

Bendrasis Inovacijų skyriaus el. paštas pasiteiravimui: innovations@vu.lt

Mokymai tyrėjams

Vilniaus universiteto padaliniai, identifikavę savo tyrėjų poreikius, gali kreiptis į Mokslo ir inovacijų direkciją. Dalis Bendrųjų kompetencijų gebėjimų mokymų metu skaitytų paskaitų gali būti pristatytos kiekvienam padaliniui atskirai, atsižvelgiant į to padalinio tyrėjų išsakytus pageidavimus. Akademinio rašymo seminarai, kurie akcentuotų specifinius mokslo krypties niuansus, galėtų būti rengiami kelių padalinių ar doktorantūros komitetų iniciatyva.

Tema Potemės
Mokslinių rezultatų publikavimas

Mokslo vertinimo duomenų bazių specifika

Žurnalų ir publikacijų tipai

Informacijos ištekliai, paieškos strategijos ir įrankiai

Citavimas ir bibliografinių nuorodų tvarkymo sistemos

Atviro mokslo koncepcija: atvira prieiga prie publikacijų, duomenų, įrangos

Publikavimo etika

Akademinis rašymas

Akademinio rašymo specifika

Skirtingo tipo publikacijų rašymas

Mokslinio darbo organizavimas ir specifika

Teisiniai aspektai, susiję su mokslininko profesija

Mokslo sritį kontroliuojančios institucijos

Mokslo procesų administravimas universitete

Mokslinės veiklos vertinimas Lietuvoje

Viešieji pirkimai

Mokslo projektų tipai ir valdymas

Mokslo projekto sąvoka

Mokslo projektų tipai ir finansavimo šaltiniai

Mokslo projektų paraiškų rengimas (pavyzdžiai)

Mokslo projektų administravimas (turinio ir finansų)

Mokslo rezultatų apsauga ir komercinimas

Mokslinės idėjos vertinimas (publikavimas vs apsauga)

Intelektinės nuosavybės sąvoka ir tipai

Patentų tipai ir patentavimo proceso ypatybės

Inovacijų tipai

Intelektinės nuosavybės komercinimo būdai (licencijavimas, sutarčių rūšys, įmonių steigimas)

Bendradarbiavimo su verslu ypatybės

Mokslo bei inovacijų rinkodara

Doktorantams
Doktorantūros studijų procesas ir reikalavimai

Privalomi ir pasirenkamieji egzaminai

Doktorantūros planai ir atsiskaitymai

Reikalavimai publikacijoms

Reikalavimai disertacijai

 

Mokslo rezultatų pritaikomumas ir komercinimas

Moksliniais tyrimais grįstų rezultatų pritaikomumo ir komercinimo sėkmė priklauso ne tik nuo pačios idėjos naujumo, originalumo ar sukurto MTEP sprendimo brandos, bet ir nuo sukauptų žinių apie idėjos/produkto/technologijos vartotoją ar klientą, esamos konkurencinės aplinkos, rinkos tendencijų, galimų verslo partnerių veiklos perspektyvų ir pan. Tačiau galimybė pritaikyti išvystytą idėją galutiniam vartotojui ar komercinti moksliniais tyrimais grįstą sprendimą nereikalauja būtent Jūsų verslumo įgūdžių ar Jūsų sukauptos verslo įmonės valdymo patirties.

Universiteto Inovacijų skyriaus komanda pasiūlys būdus, kaip būtų galima komercinti Jūsų idėją ar sukurtą sprendimą pritaikyti rinkos, visuomenės poreikiams, taip patobulinant ar pasiūlant naujas paslaugas, produktus, technologijas ir pan.

Įvertinę pranešime apie išradimą pateiktą informaciją apie Jūsų idėją/MTEP sprendimą, pasiūlysime būdus, kaip idėją galima plėtoti toliau: patentuoti ir licencijuoti; parduoti Jūsų sukurtas medžiagas, technologijas ar kitą intelektinę nuosavybę veikiančiam verslui; įkurti įmonę idėjos komercinimui, surasti investuotojus ir pan.

Startuoliai ir atžalinės įmonės

Siekdamas paskatinti universiteto bendruomenės narius verslumo, universitetas gali padėti bendruomenės narių įsteigtai pradedančiajai įmonei megzti partnerystes ir įsitvirtinti rinkose, tokiu būdu padėdamas vykdyti rinkodaros veiklas. Universitetas gali suteikti steigiamai ar įsteigtai pradedančiajai įmonei universiteto pradedančiosios įmonės (universiteto startuolio) statusą. Toks statusas suteikiamas Universitetui su pradedančiąja įmone sudarius bendradarbiavimo sutartį. Bendradarbiavimo sutartyje nustatomos Universiteto pradedančiosios įmonės statuso naudojimo taisyklės, universiteto ir universiteto pradedančiosios įmonės komunikacijos nuostatos, universiteto pradedančiosios įmonės statuso panaikinimo sąlygos ir kitos nuostatos.

Jei siekiama pradedančiosios įmonės (universiteto startuolio) statuso, tuomet pirmiausia siūlome užpildyti atitinkamą Iniciatyvos anketos formą.

Universitete sukurta intelektinė nuosavybė gali būti licencijuojama įmonei (pradedančiai ar jau kurį laiką vystančiai veiklas). Taip sukuriamos galimybės universiteto tyrėjų sukurtą MTEP sprendimą pateikti rinkai.

Universitetas taip pat gali investuoti į ribotos civilinės atsakomybės asmenis, t.y. atžalinę įmonę, kuri steigiama komercinti universitete sukurtus MTEP sprendimus (angl. Spin-off company). Universitetas gali steigti universiteto atžalinę įmonę kartu su MTEP veiklų (projektų) partneriais, autoriumi ir (ar) kitais fiziniais ar juridiniais asmenimis. Universiteto įnašas į atžalinę įmonę iš Universiteto Inovacijų fondo gali būti tik piniginis ir neviršyti 1000 (vieno tūkstančio) EUR. Universiteto piniginis įnašas atitinka privalomą įmonės steigimo mokestį, nustatytą Lietuvos Respublikos teisės aktuose. Visa Universiteto kapitalo dalis Universiteto atžalinėje įmonėje neturėtų viršyti 20 proc.

Jei siekiate universiteto investicijos, tuomet pirmiausia siūlome užpildyti atitinkamą Iniciatyvos anketos formą. Platesnę informaciją, galiojančius Inovacijų fondo kvietimus bei Vilniaus universiteto investavimo į atžalines įmones gaires galite rasti čia.

Patentavimas

Inovacijų skyrius, gavęs išradėjo (-ų) užpildytą pranešimą apie išradimą, informaciją apie naują idėją ar MTEP sprendimą, įvertins galimybes dėl turtinių teisių realizavimo ir/ar apsaugos (t.y., ar idėja grindžiama naujumu, ir yra turtinių teisių laisvė (angl. freedom to operate) pradėti patentavimo procesą; jei yra bendraautoriai, kokia dalimi idėjos sprendimas priklauso jiems; ar tai yra vykdyto projekto rezultatas, ir kokios intelektinės nuosavybės apsaugos sąlygos jam galioja ir pan.).

Išradimų patentavimo procesas yra reikalaujantis ilgalaikių finansinių investicijų, todėl teisinės apsaugos yra siekiama tik komerciškai perspektyviems tarnybiniams išradimams. Patentavimui teikiamus išradimus ir jų komercinį potencialą vertina universitete suformuotas Intelektinės nuosavybės valdymo ir investavimo komitetas. Komitetas teikia rekomendacinio pobūdžio sprendimus rektoriui ar jo įgaliotam asmeniui dėl galimybės siekti teisinės apsaugos atskleistam išradimui ar kitam pramoninės nuosavybės objektui ;išradimo patentavimo išlaidų kompensavimo iš Inovacijų fondo, skirto patentavimo išlaidoms.

Kai rektorius ar jo įgaliotas asmuo pritaria išradimo teisinei apsaugai, Inovacijų skyrius išradėją (-us) konsultuoja dėl išradimo patento paraiškos rengimo, išradimo patento galiojimo teritorijos pasirinkimo bei kitais klausimais, susijusiais su išradimo patentavimo veiksmais.

Universitete sukurtų tarnybinių išradimų patentavimo procedūrose dalyvauja bei Universitetą atstovauja teisės biuro „AAA Law“ patentiniai patikėtiniai turintys reikalingas kompetencijas ir ilgametę patentavimo patirtį atitinkamose MTEP srityse.

Licencijavimas

Licencijavimas yra svarbi mokslo-verslo bendradarbiavimo forma, įgalinanti universitete sukurtus MTEP sprendimus toliau tobulinti įmonėje, pritaikyti vartotojų poreikiams ir perduoti verslo įmonėms juos diegti rinkoje arba perduoti jas startuoliui, kuris atvertų kelius naujoms rinkoms.
Licencijuojant svarbu:
• derybinė pozicija;
• išimtinės ir neišimtinės licencijos atskyrimas;
• licencijuojamų produktų apibrėžtis;
• licencijos galiojimo teritorija;
• finansinės licencijavimo sąlygos;
• licencinės sutarties galiojimo terminai;
• licencijato ir licenciaro atsakomybės.

Kompiuterių programos ir duomenų bazės yra traktuojamos kaip autoriniai kūriniai, tačiau atskirais atvejais universiteto Intelektinės nuosavybės valdymo ir investavimo komitetas gali rekomenduoti investavimo sprendimus į universitete sukurtą kompiuterinę programą.