Įvairios tarpdisciplininės ir antreprenerystės iniciatyvos

Jei turite savų iniciatyvų įtraukimui ar pasiūlymų – susisiekite info@techhub.vu.lt

KAIP? Knygų pirmadieniai

Kiekvieną pirmadienio popietę kviečiame praleisti jaukioje, Vilniaus universiteto Teisės fakulteto 7 aukšte esančioje Sorainen Space. Susitikimą sudarys dvi dalys: knygos pristatymas (5-10 min) ir diskusija (20-25 min).
Skelbiame registracijos formą norintiems pasidalinti savo literatūriniais atradimais. Pristatymų temos suskirstytos savaitėmis:
1 (5) mėnesio savaitė: K – Karjera, Komunikacija, Kūrybiškumas
2 savaitė: A – Ateitis
3 savaitė: I – Istorija
4 savaitė: P – (Dabarties) Pasaulis

Kas paskui? Doktorantų bendruomenė

„KAS PASKUI?“ – klausia neretas kremtantis doktorantūros studijas…
Idėjų galėsite pasisemti čia!
⛰️ Susitikimų tikslai:
  1. Skatinti doktorantų ir studijas jau baigusių, savarankiškų mokslininkų tarpusavio bendra(darbia)vimą.
  2. Didinti doktorantų ir studijas jau baigusių, savarankiškų mokslininkų atvirumą visuomenei.
  3. Puoselėti Vilniaus universiteto doktorantų bendruomeniškumą.
⛰️ Susitikimų koncepcija:
  1. Vilniaus universitete studijuojantis (-i) doktorantas (-ė) IR doktorantūrą baigęs asmuo (pvz., podoktorantūros tyrėjas (-a)), kuris (-i) atlieka tyrimus susijusia tematika, susitikimo dalyviams aiškiai, suprantamai pristato savo atliekamus mokslinius tyrimus (iš viso 30 min).
  2. Diskusijos moderatorius (-ė) užduoda klausimus, susijusius su (jaunųjų) mokslininkų pristatymais, jų karjeros keliais ir klystkeliais. Susitikimo dalyviai turi galimybę išsiaiškinti jiems rūpimus dalykus (iš viso 1 val.).
⛰️ Susitikimų tematikos (rotacijos principu, pagal atliekamus mokslinius tyrimus):
  • gamtos mokslai;
  • technologijos mokslai;
  • medicinos ir sveikatos mokslai;
  • humanitariniai mokslai;
  • socialiniai mokslai.
⛰️ Vieta: derinama su pristatančiu (-ia) doktorantu (-e) (priklausomai nuo padalinio, kuriame studijuoja).
⛰️ Laikas: ketvirtadienio vakaras (bus patikslinta).
⛰️ Planuojamas dažnumas: kartą per mėn